ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE

Καλωσορίσατε στο Νέο Κύκλο Σεμιναρίων για την Τέχνη και την Τεχνική της Φωτογραφίας. Στόχος να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σφαιρική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη φωτογραφική γνώση ανεξάρτητα από το βαθμό της εξοικείωσης τους με το μέσο εξερευνώντας τα μυστικά της σύγχρονης φωτογραφίας.

Course Information

Κατηγορίες:

Μαθήματα Instructor

Άγγελος Νικολόπουλος Άγγελος Νικολόπουλος Author

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

30.00
1 μήνα πρόσβασης